top of page

Remiss T4 ConfiDent

Vi tar emot remisser från andra vårdgivare för vuxna patienter

Du ska känna dig trygg med att vi endast genomför det du anger på remissen och att patienten kallas skyndsamt. När behandlingen är klar får du tillbaka remissvar. Vi värdesätter ett gott samarbete med dig som primär vårdgivare.

Nedan finns information om när och hur du kan remittera din patient till oss

Röntgen

CBCT, panorama och lateral cephalogram 

Kirurgi

Bland annat extraktion visdomständer, sinuslyft och apicektomi 

Implantat

Ersättning från enstaka tandluckor till helkäksprotes 

Laser

Medicinsk laser samt dental laser - Water Lase

Endodonti

Mikroskop används vid komplicerad kanal lokalisation 

Ortodonti med aligner 

Tandreglering med avtagbar skena 

Information vi önskar i samband med remittering

På samtliga remisser: namn, adress, telefonnummer (för patient och er klinik), anamnes, status, röntgenbilder, diagnos, planerad fortsatt behandling samt frågeställning.

Särskilt beaktande vid remittering för CBCT

Kan frågeställningen besvaras med annan radiologisk undersökning? CBCT remisser på barn undviks.

Information att ha med:

  • Specificera vilket område som ska undersökas

  • Varför ska det undersökas?

  • Bakgrund om genomförd behandling i valt område

  • Planerad behandling i området

  • Ska guidad implantatkirurgi genomföras?

Blank Envelopes

Översändning av remiss


Medspace - krypterad epost
Post

T4 Confident

Löjtnant Granlunds väg 2 

28152 Hässleholm

bottom of page