top of page

KÄKKIRURGI OCH IMPLANTAT

Hel munrehabilitering

Hel mun-rehabilitering, även kallad hel mun-rekonstruktion är en heltäckande process för att förbättra allmän munhälsa, estetik och funktion. Om prognosen för samtliga tänder är dålig är ibland enda alternativet för att återställa funktion och estetik att sätta in en implantatfixerad-helkäksprotes. Man börjar med att dra ut dåliga tänder och rotrester, sätta in implantat och  för att sedan låta det läka. Efter läkning skruvas en helkäksprotes fast till implantaten. Vi använder oss av bland annat NobelBiocare och Neodent för att säkerställa att våra patienter får implantat av högsta kvalitet. 

Under din konsultation kommer vi att noggrant diskutera dina tandproblem och vilken kombination av behandlingar som behövs för att återuppbygga din munhälsa och ditt självförtroende. 

bottom of page