top of page

Förebyggande tandvård

Det är viktigaste är att förebygga problem med munhälsan och tänderna. Problem i munnen påverkar inte endast munnen, utan kan påverka den allmänna hälsan och välbefinnandet. ​ Att förebygga problem med munhälsan gör du dagligen själv genom att bland annat regelbundet borsta tänderna och använda tandtråd/mun skölj. När du är patient hos oss erbjuder vi även regelbundna kallelser till tandläkare och tandhygienist för kontroll och eventuella stödåtgärder. På så vis kan vi hjälpa dig att förebygga problem och snabbt upptäcka dem om de skulle uppstå.   Hur ofta du kallas bestäms tillsammans med din behandlare utifrån hur din munhälsa är. Vissa personer kan löpa högre risk för besvär och behöver komma på besök oftare, till exempel om man har diabetes, sjögrens syndrom eller reumatoid artrit.   Om man löper högre risk på grund av vissa sjukdomar, eller har långvarig funktionsnedsättning så kan man ha rätt till ekonomisk hjälp med tandvården, antingen genom ett särskilt tandvårdsbidrag eller genom särskilt tandvårdsstöd. Du kan klicka på det understrukna för att läsa mer om hur de skiljer sig. Du kan även diskutera det med din behandlare i samband med besök.

bottom of page