top of page

Lagning och rotfyllning

Lagning

Om du har en tand som har ett hål på grund av karies, en gammal fyllning har gått sönder eller någon annan anledning så kan det vara nödvändigt att genomgå en tandfyllning för att laga tanden. Det vanligaste materialet som används vid tandfyllningar är ett material som kallas komposit.

Först utför tandläkaren en noggrann undersökning av tanden. Därefter erbjuds du möjligheten att välja bedövning innan behandlingen påbörjas. Sedan använder tandläkaren en borr eller laser för att ta bort den skadade delen av tanden. Slutligen fylls hålet med fyllningsmaterialet. Tandläkaren ser till att fyllningen är jämn och att du känner dig bekväm när du biter ihop. Om det finns för mycket fyllning kan tandläkaren ta bort det överflödiga materialet genom att slipa det.

I vissa fall räcker det inte med komposit för att återställa tanden och man använder en krona utöver fyllningen för ett starkt och hållbart resultat. Det innebär att en keramisk tand cementeras fast på din befintliga, nedslipade/lagade tand. Vi tillverkar kronor i vårt in-house tandtekniska labb och du kan få hela behandlingen under ett och samma besök.

Rotfyllning

Om skadan på tanden har kommit ner till den mjuka delen på tanden (nerven) så måste den mjuka vävnaden tas bort helt och därefter fyllas med konstgjort material. Tandläkaren använder då speciella borrar och instrument för att rensa i rotkanalerna och fyller i dessa. Därefter lagas tanden som du har läst ovan. I vissa fall måste behandlingen delas upp på två tillfällen, till exempel på grund av infektion. Det berättar i så fall tandläkaren till dig. 

bottom of page